Id-kort för elektriker misstänks missbrukas för svartarbete

Byggnads har anmält misstänkt fusk med ID-06-systemet till Ekobrottsmyndigheten. Det var vid ett besök på en byggarbetsplats där JM Entreprenad AB är byggherre som det upptäcktes löntagare med dubbla ID-06-identiteter, den typ av id-kort som används för att stävja svartarbete.

Byggnads och Svenska Elektrikerförbundet misstänker nu att detta bara är toppen av ett isberg och att ID-06-systemet utnyttjas för att kunna sätta papperslösa i arbete till för låga löner.

– Byggbranschen måste snarast se över och skärpa rutiner för att förhindra social dumpning och svart arbetskraft på arbetsplatserna. Systemet ID06 som har som syfte ”att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen” är uppenbarligen en papperstiger, säger Elektrikernas förbundsordförande Jonas Wallin.