Ekonomi

Huspriserna accelererar uppåt

SCB rapporterar stigande småhuspriser över nästan hela landet.

Huspriserna fortsätter att stiga.

Huspriserna fortsätter att stiga.

Amorteringskravet har inte fått den inbromsningseffekt som man förutspått, istället stiger huspriserna i 20 av landets 21 län under senaste tremånadersperioden enligt Statistiska Centralbyrån. En färsk rapport från myndigheten visar på en 4-procentig uppgång för huspriserna i landet som helhet, och en 10-procentig uppgång i Gävleborg som är det län som toppar statistiken.

Ytterligare län med kraftiga stigningar är Jämtland med +9 procent och Kronoberg, Kalmar och Örebro med +8 procent. 

I storstadsområdena stiger priserna med två procent under samma period som ovan, och hamnar därmed lite under den generella uppgången.

Blekinge är det enda län där priserna inte stiger, istället ligger de oförändrade sedan senaste rapporten. Dock bör nämnas att sett till årsbasis stiger priserna i samtliga län i Sverige.