Ekonomi

Hushållens förväntningar på räntan

Så här tror majoriteten att räntan kommer att utveckla sig.

Majoriteten av hushållen tror på oförändrade räntor inom de närmaste tre månaderna, men stigande på sikt, enligt en undersökning som analysföretaget SKOP genomfört. Samtidigt utgör gruppen som tror på stigande räntor på kort sikt ändå en stor del numera - en fjärdedel av de tillfrågade förväntar sig stigande räntor inom kort.

– De svenska hushållen tror att botten är nådd. Få tror på ytterligare räntesänkningar och en av fyra tror nu att räntorna är högre redan om tre månader, säger SKOP:s analytiker docent Örjan Hultåker. 

Undersökningen visar också att trots att majoriteten nu tror på oförändrade räntor de närmaste månaderna, så tror hela 51,9 procent att räntorna har gått upp om ett år. Det stämmer väl överens med den prognos Riksbanken gett i sitt senaste besked.