Ekonomi

Hushållen lånar mer i förhållande till inkomst

På grund av bostadsprisernas uppgång växer bolånen snabbare än inkomsterna.

Hushållen lånar mer i förhållande till inkomst

Vi lånar allt mer i förhållande till våra inkomster, men det är ingen fara för vi har fortfarande råd att betala tillbaka om inkomsterna minskar eller räntorna stiger - så sammanfattar Finansinspektionen resultatet från myndighetens årliga Bolåneundersökning. 

– Trots att hushållen i genomsnitt lånar mer i förhållande till sina inkomster är det få hushåll med nya bolån som skulle få problem att betala på sina lån om räntorna stiger eller om deras inkomster minskar. Det framgår av våra stresstester och bekräftar att riskerna med hushållens skuldsättning främst är makroekonomiska. Andelen hushåll med små marginaler har dessutom minskat de senaste åren, säger FI:s chefsekonom Henrik Braconier.

Den genomsnittliga skuldkvoten uppges ha ökat från 387 till 406 procent, främst beroende på att bostadspriserna ökat i högre takt än inkomsterna.

Samtidigt har också amorteringsviljan ökat. 2011 amorterade 44 procent, och i fjol amorterade 67 procent. Siffran förväntas dessutom öka när amorteringskravet träder i kraft.