Juridik, Ekonomi

Hävdade dold samäganderätt men fick nej i hovrätten

Huset stod på avstyckad mark utanför Nyköping.

Huset stod på avstyckad mark utanför Nyköping.

Huset ägs bara av kvinnan trots att mannen bekostat en stor del av renoveringen.

Det finns ingen dold samäganderätt även om den ena parten har bekostat en stor del av en för huset betydande renovering konstaterar hovrätten, och följer därmed samma linje som tingsrätten tidigare dömt efter.

Fallet rör ett hus i Nyköping som köptes av ett gift par med avtal om enskild egendom, men endast kvinnan var med och finansierade köpet. Huset var från början obeboeligt, men en renovering, som även mannen var med och betalade för, fick huset i bättre form. Vid separationen hävdade han därför dold samäganderätt.

Både tingsrätten och hovrätten konstaterar dock att det är förhållandena vid tidpunkten för förvärvet som är avgörande för frågan om dold samäganderätt, och därmed anses endast kvinnan stå som ägare.

Källa: Dagens Juridik