Ekonomi

Här är länen där huspriserna steg mest

Lantmäteriet redovisar sin årssammanställning.

Lantmäteriet redovisar sin årssammanställning. Foto: Marlén Eskilsson.

Huspriserna ökade under helåret 2016, men mattades av mot slutet.

Huspriserna steg med 9 procent under helåret 2016. I årssammanställningen från Lantmäteriet går att avläsa att husen i Kronoberg ökade mest i pris, medan Västerbotten hittas längst ner i listan.

Samtliga 21 län visar på en prisuppgång. Variationen är dock stor. I Västerbotten steg huspriserna med 3 procent, medan Kronoberg hade hela 15 procent i ökning. Medianen för riket ligger på 10 procent och genomsnittshöjningen på 9 procent.

Men mot slutet av året började vi se en lugnare bomarknad.

- Efter sommaren verkar prisutvecklingen ha mattats av. Det senaste kvartalet visar svagare siffror och i vissa län har villapriserna gått ner, säger Henrik Roos, fastighetsanalytiker på Lantmäteriet.

Topp 5 Q4 2015-Q4 2016

Kronoberg, 15 procent

Dalarna, 13 procent

Södermanland, 13 procent

Örebro, 13 procent

Gotland, 13 procent

Minsta prisutveckling Q4 2015-Q4 2016

Västerbotten, 3 procent 

Norrbotten, 4 procent 

Blekinge, 6 procent 

Kalmar, 7 procent 

Jämtland, 7 procent