Hälften så många nybyggnationer av småhus i år

Byggandet av småhus har minskat kraftigt i år, framför allt i storstadsområdena.

Under första halvåret i år har småhusbyggandet minskat kraftigt jämfört med förra året, totalt har det påbörjats 2 350 lägenheter i småhus vilket är en minskning med 53 procent. Även byggandet av lägenheter i flerbostadshus har minskat men inte lika mycket, här mäter minskningen istället 26 procent.

Av de 1 727 småhus som påbörjades mellan januari och juni så står storstadsområdena för 614 stycken vilket också är en kraftig minskning jämfört med de 2 302 som påbörjades under samma period förra året.

Statistiska Centralbyrån skriver också att de räknat upp 2012 års siffror med 35 procent på grund av eftersläpning i rapporteringen de senaste åren.