Det går mot säljarnas marknad

Köparna är inte längre de självklara vinnarna i budgivningarna enligt Fastighetsbyråns mäklarpanel. Senaste undersökningen visar att mäklarna anser att vi gått från en kraftig fördel för köpare i november till en nu något större fördel för säljare. På en skala mellan köpare (0) och säljare (10) så hamnade snittet på 3,7 i november, men ligger nu istället på 5,9.

Störst fördel för säljare är det i Stor-Stockholm som hamnar på 7,5, Stor-Göteborg med sina 7,1 och därefter större ort som får 6,2 på skalan. Malmö hamnar i botten med 2,5, vilket innebär att där fortfarande är en tydlig fördel för köparna.

– Det skedde en förändring efter nyår. Vi ser en starkare efterfrågan och ett minskat utbud. Mest påtagligt är det för bostadsrätter i Stockholm och Göteborg. Det är mycket folk på visningarna och det har blivit vanligare med försäljningar redan innan första visningen. Men även på villasidan och i andra delar av landet har det i högre grad blivit säljarnas marknad, säger Lars-Erik Nykvist som är vd för Fastighetsbyrån.