Juridik

Fortum kritiseras hårt av Energimarknadsinspektionen

Prishöjningen och informationen var så pass otydlig att Fortum får föreläggande från Energimarknadsinspektionen.

Energimarknadsinspektionen riktar skarp kritik mot elbolaget Fortum på grund av missvisande information i samband med att elbolaget ändrade sina villkor i höstas. Kritiken levereras ihop med ett föreläggande där myndigheten skriver att Fortum omedelbart bör sluta tillämpa ändringarna. 

"Villkorsändringarna får inte börja gälla förrän de meddelats berörda kunder enligt ellagens bestämmelser. Föreläggandet är förenat med ett vite på 1 000 000 kronor för varje månad som föreläggandet inte följs."

Kritiken kommer efter att företaget 1 september i år gick ut med information till cirka 300 000 kunder med rörligt elpris. Informationen ska dock ha varit mycket otydlig, så pass otydlig att det var svårt att ens förstå att villkorsändringarna bland annat inbegrep en prishöjning.

- Företagen på elmarknaden har ett informationsansvar som de måste ta på stort allvar. I det här fallet har Fortum brutit mot ellagen när de inte informerat om samtliga villkorsändringar och lämnat otydlig information om prisförändringen. På en marknad där kunderna redan har lågt förtroende är det viktigt att alla elhandlare är noggranna med hur de informerar sina kunder, säger avdelningschef Sara Sundberg.