Ekonomi

Fortsatt låg ränta på bolånen att vänta

Fortsatt låg ränta på bolånen att vänta

Påtagligt sänkt räntebana och en reporänta på fortsatt låg nivå.

Riksbanken behåller reporäntan på nuvarande nivå, -0,25 procent, och flaggar för att det kan komma sänkningar framöver - samtidigt justeras räntebanan ned. Beskedet är att vi kan förvänta oss så här låg ränta åtminstone fram tills andra halvan av 2016, vilket är positivt för hushåll med rörliga bolån.

Åtgärderna har vidtagits för att understödja de positiva tendenser de sett sedan reporäntan sänktes, till störst del handlar det om att inflationen ska fortsätta stiga mot målet.

- Penningpolitiken speglar att Riksbankens tolerans för låg inflation är mycket begränsad. Riksbanken har fortsatt hög beredskap att vid behov göra penningpolitiken ännu mer expansiv, även mellan de ordinarie penningpolitiska mötena. Köpen av statsobligationer kan utökas. Dessutom kan reporäntan sänkas ytterligare och framtida höjningar kan gå långsammare, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.