Ekonomi

Finansutskottet klubbar igenom amorteringskrav

Finansutskottet klubbar igenom amorteringskrav

Foto: Riksbanken

"Riksdagen bör rösta ja till amorteringskravet, med två undantag."

Igår beslutade finansutskottet att riksdagen ska föreslås rösta ja till ett amorteringskrav på nya bolån. Argumentet till detta är att ett sådant krav skulle motverka hög skuldsättning hos hushållen och minska risken för negativa effekter i svensk ekonomi.

Detaljerna gällande amorteringskravet är det i slutändan regeringen som tar fram, men det finns redan nu två undantag. Det ena undantaget från amorteringskravet gäller om du drabbas av till exempel arbetslöshet, sjukdom, skilsmässa eller att en närstående dör, du kan då under en viss tid frångå kravet. Det andra är om du köper en nyproducerad bostad eftersom dessa är befriade från amorteringskrav de fem första åren.

- Undantaget är kanske i kortaste laget, men fem år undanröjer i alla fall kortsiktigt en byggdipp orsakad av amorteringskravet, säger Gustaf Edgren, branschutveckling trähus hos branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen.

Amorteringskravet kommer bara att gälla nya bolån, det gäller inte retroaktivt. Lagändringen börjar gälla den 1 maj 2016 och enligt planerna kommer de nya föreskrifterna att börja användas den 1 juni.