Ekonomi

Felaktig dränering blev till dyr rättegång

Vår medlem Matias_m7 dränerade också 2013, men hans dränering har inget med artikeln att göra.

Vår medlem Matias_m7 dränerade också 2013, men hans dränering har inget med artikeln att göra. Foto: Matias_m7

Den felaktiga dräneringen var utförd av säljaren själv, men eftersom ena sidan var besiktigad ansåg köparen att den utgjorde ett dolt fel.

Att tingsrätten och hovrätten ibland kommer till olika utslag är inte ovanligt, och är just vad som hänt i fallet där en husköpare stämt en tidigare ägare av huset för att ha lurats avseende dräneringen. Problemen visade sig genom att vatten började tränga upp genom golvbrunnar i källaren. Köparen grävde då upp runt huset och en besiktningsman konstaterade att dräneringen inte var fackmässigt utförd.

Enligt köparen har säljaren fått det att framstå som att dräneringen var ny och korrekt utförd, bland annat genom ett extra dokument i avtalet. Men säljaren påstår att denne varit tydlig med att det var säljaren själv som genomfört dräneringen och att dräneringen därför skulle ha behov av fördjupad undersökning från köparens sida.

Tingsrätten dömde i köparens favör. De menade på att dräneringen, samt ett hål i väggen fyllt med frigolit, utgjorde dolda fel. Och eftersom säljaren i ett dokument slog fast att den fjärde sidan av dräneringen var besiktigad och godkänd av fackman föranledde detta att köparen får en reducerad undersökningsplikt. Men beslutet överklagades.

Hovrätten går istället på säljarens linje. 

- Uppgiften att dränering utförts på tre sidor av huset under åren 2012-2013 är enligt hovrätten tillräckligt preciserad för att utgöra en enuntiation. K (köparen) ska därmed kunna räkna med att en dränering av tre sidor faktiskt har skett den angivna tidsperioden. Uppgiften i fråga lämnar däremot ingen information om på vilket sätt dräneringen utförts, t.ex. om arbetet har utförts av fackman eller av säljarna själva, vilket skulle kunna ge ledning för vilken kvalitet på själva dräneringsarbetet som K kunnat utgå från, skriver hovrätten och konstaterar vidare:

- Att säljaren i frågelistan svarat nej på frågan om det har observerats eller finns misstanke om brister/fel i byggnadens dränering m.m. innebär - som framgår även av den inledande texten i frågelistan - ingen utfästelse och saknar betydelse för felbedömningen.

Köparens undersökningsplikt anses därför inte ha varit reducerad. Beslutet innebär att köparen - istället för att få den ersättning på 300 000 kronor som dömts ut i tingsrätten - måste betala 250 000 kronor för säljarens rättegångskostnader.

Källa: Dagens Juridik