Energieffektiviseringen krockar med brandsäkerheten

Brandkonsulter in action.

Brandkonsulter in action. Foto: Skaraborgs brandkonsult

Vi använder allt mer brännbar isolering i hus, men brandskyddsreglerna utvecklas inte i samma takt.

En undersökning från Paroc visar att 20 procent av brandkonsulterna anser att reglerna för brandsäkerhet i konstruktioner är otillräckliga, detta medan bland annat arkitekter och konstruktörer anser att de är tillräckliga. Dock uppger samtidigt en av fem arkitekter att de inte upplever sig ha tillräcklig kunskap om brandsäkerhet.

De missnöjda brandkonsulterna menar på att brandskyddsreglerna måste utvecklas och ses över, speciellt i förhållande till de material som används idag.  

– Dagens utveckling med nya konstruktionslösningar som innehåller plastmaterial riskerar att skapa en ny typ av allvarligare bränder i en omfattning vi inte sett tidigare. Kunskapen på detta område måste öka och troligtvis finns även ett behov av att se över och förändra BBR-kraven med hänsyn till denna utveckling, säger brandkonsult Erik Almgren.

Som exempel på brandfarligt material ges EPS.

Men även testningen hos SP anses otillräcklig. En oro finns exempelvis över testerna på fasadens brandbeständighet, där flampåverkan exempelvis bara testas utifrån.

– Lagstiftningen uppdateras inte i tillräckligt snabb takt. Större brandbelastningar borde medföra högre krav på konstruktioners brandmotstånd för att bibehålla säkerhetsnivån, säger Lars-Erik Olsson som är produktchef hos Paroc.

Med större brandbelastningar syftar han på det faktum att det idag används en allt större andel isoleringsmaterial i byggnaderna för att uppnå bra energivärde, och att dessa i allt större utsträckning är brandfarliga.

– Det borde forskas och analyseras mer kring hur de brännbara materialen beter sig vid fullskalebränder i olika typer av konstruktionslösningar, säger Erik Almgren.

Källa: Byggindustrin