Juridik

Bygger höga bostadsrättshus i villaområde

En gammal detaljplan gör att byggherrar kan köpa upp småhus och bygga bostadsrätter istället.

Stadsbyggnadsnämnden står handfallna medan byggherrar köper upp hus i villaområden i Aspudden, Älvsjö och Äppelviken, river dem och bygger bostadsrättshus. De boende i området har försökt överklaga, men länsstyrelsen har nu godkänt byggena eftersom de följer detaljplanen.

– Det finns ingen juridisk grund att säga nej till ett bygglov om man följer detaljplanen, det är det som är hela problemet. Och det är svårt juridiskt att ändra detaljplanen om fastighetsägaren inte är med på det. Vi har vridit och vänt på frågan med experterna på stadsbyggnadskontoret, men hittar inget sätt att komma åt det, säger stadsbyggnadsborgarråd Roger Mogert till Dagens Nyheter.

Detaljplanerna uppges vara från början av 1900-talet och därför inte anpassade till dagens regelverk.

För byggherrarna är det en lukrativ verksamhet. Totalt räknar de med att tjäna 20-25 miljoner kronor mer än det ursprungliga värdet på husen som de köpt.

Länsstyrelsen har som sagt godkänt bostadsrättsbyggena, men planer finns på att lämna in överklagan till mark- och miljödomstolen.

– Vår vilja är inte att stoppa bygget helt och hållet utan att huset ritas om med passande höjd och färgval. Det vi egentligen vill är bara att området utvecklas positivt, säger Fredrik Suter.