Ekonomi

Bredare mandat för FI att begränsa skulderna

Finansmarknadsminister Per Bolund.

Finansmarknadsminister Per Bolund. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

En ny lagstiftning ska göra att det går snabbare att få fram förslag och åtgärder som bromsar hushållens skuldsättning.

Från och med nästa år kan det bli så att Finansinspektionen får friare tyglar när det kommer till att införa åtgärder mot hushållens skuldsättning. Ett nytt förslag går nu ut på remiss med innehållet att myndigheten ska få bredare mandat för krav på hushållen, detta utan att åtgärderna namnges. Enda restriktionen är att institutet inte får bidra till obalanser på kreditmarknaden.

– Det är väldigt viktigt. Det ger möjlighet för att agera resolut när vi ser att risker byggs upp i svensk ekonomi kopplat till hushållen och hushållens skuldsättning. När lagstiftningen är på plats kan Finansinspektionen agera och ta fram förslag snabbare och mer effektivt än idag, säger finansmarknadsminister Per Bolund till SVD.

Senast för någon vecka sedan kritiserades Sverige av EU-kommissionen på grund av hushållens höga skuldsättning. Kritiken är densamma som meddelats flera gånger de senaste åren, med skillnaden att man nu även varnar för spridningseffekt i resten av Norden.

- Om detta korrigeras på ett oordnat sätt kan också finanssektorn drabbas då bankerna har en växande exponering mot bolån. I så fall finns risk för spridning till grannländerna eftersom svenska bankgrupper är systemviktiga i den nordisk-baltiska regionen, skriver EU-kommissionen.

Förhoppningen är att amorteringskravet ska vara ett steg i rätt riktning. Men Finansinstitutet har också talat om ytterligare åtgärder - främst införandet av ett skuldkvotstak, men nyligen även reglering av hur stor del av bolånet som får utgöras av rörlig ränta.