Ekonomi

Börjar prisuppgången plana ut?

Huspriserna visar på ett möjligt trendbrott den senaste månaden.

På tre månaders sikt har priserna på bostadsmarknaden fortsatt öka i samma höga takt som tidigare under året. Men enligt senaste Mäklarstatistik är uppgången betydligt lägre sett till senaste månadens prisutveckling, den planar då ut på en procent.

- Det är svårt att dra några långtgående slutsatser från den senaste statistiken men siffrorna skulle kunna innebära ett litet trendbrott. Framför allt i Stockholm märker våra mäklare av en något lugnare marknad med lite mindre stress och färre förhandsbud. Det kan vara det som nu återspeglas i statistiken, säger Lars-Erik Nykvist, vd för Fastighetsbyrån.

Huruvida det är ett trendbrott eller en tillfällig dämpning återstår att se. Men siffrorna för både riket som helhet, och för de tre storstadsområdena visar på en en-procentig uppgång för huspriserna under oktober månad. Sett till de senaste tre månaderna är uppgången tre procent för hela Sverige, fyra procent i Stockholm och Göteborg samt två procent i Malmö.

På årsbasis har priserna ökat mest i Stockholm, där noteras hela 18 procent prisuppgång och snittpriset för ett hus ligger nu på 5,4 miljoner kronor.

- Trots en lugnare prisutveckling har det under de senaste fyra veckorna kommit ut nio procent fler bostadsrätter och hus på marknaden jämfört med samma period förra året. Samtidigt gör den snabba försäljningstakten att många bostadsspekulanter upplever utbudet som lågt, säger Staffan Tell, pressansvarig hos Hemnet.