Ekonomi

Boprisförväntningarna svalnar bland hushållen

Allt fler sållar sig till gruppen som tror på sjunkande huspriser framöver.

SEB:s Boprisindikator visar för andra månaden i rad upp ett fall. Det innebär att gruppen som tror på stigande huspriser framöver återigen har minskat, och att gruppen som tror på fallande priser ökar.

- På två månader har Boprisindikatorn sjunkit med 12 enheter. Det är en kraftig nedgång och vi är nu tillbaks på nivåerna från årets början. Hushållen har antagligen påverkats av diskussionerna om amorteringskrav, ränteavdrag, bolånetak och andra prisdämpande åtgärder, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Men gruppen som tror på stigande priser framöver dominerar fortfarande stort. Siffrorna i undersökningen visar att 72 procent tror på stigande bostadspriser under det kommande året, medan 12 procent tror att priserna faller och ytterligare 10 procent tror på stillastående priser.

Undersökningen visar även att hushållen tror på en reporänta på 0,16 procent om ett år, och att andelen som planerar att binda sin ränta ligger kvar på 4 procent sedan förra månaden.