Blir betydligt fler husbyggen 2015 än väntat

Prognosen för hur många småhus som kommer att påbörjas under året höjs efter granskning av orderstatistik.

I vintras meddelade branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen att antalet påbörjade småhus under 2015 beräknades till 8 000 stycken. Men nu höjs den siffran till 9 000. Efterfrågan är större än väntat och de låga räntorna håller orderingången uppe.

Men trots att framtiden ser ljus ut för hus- och möbeltillverkare runtom i landet finns det orosmoln i branschen.

- Ett eventuellt amorteringskrav kommer med all sannolikhet att bromsa nyproduktionen av bostäder kraftigt, vilket inte lär vara förenligt med regeringens mål om 250 000 nya bostäder. Nyproduktionen av bostäder måste få övergångsregler eller undantas från amorteringskravet, säger Gustaf Edgren, branschutveckling trähus hos Trä- och Möbelföretagen.