Ekonomi

Bankerna måste redovisa snittränta

Bankerna får nya krav på sig som ska stärka konsumenternas ställning vid förhandlingar om bolåneräntan.

Finansinspektionen går idag ut med beskedet att banker, och andra som lånar ut pengar, från och med 1 juni i år måste ange en snittränta för vad deras bolånekunder betalar, detta för att stärka konsumenternas ställning på bolånemarknaden.

Snitträntan ska uppdateras en gång per månad och redovisas för varje räntebindningstid som banken erbjuder. Det ska även finnas historik tillgänglig för de senaste tolv månaderna.

Utöver detta får bankerna även krav på sig om att tydliggöra vad det är som påverkar kundernas ränta, exempelvis lånets storlek eller kundens inkomst.

- De nya reglerna förbättrar möjligheterna att fatta ett medvetet beslut om bolånet och jämföra olika erbjudanden, meddelar Finansinspektionen i ett pressmeddelande.

Tanken är att konsumenterna bättre ska förstå de faktorer som påverkar bolåneräntan och på så sätt kunna ställa krav och förhandla.

Snitträntan bland våra besökare finner du här.