Avvaktande husköpare och små prisförändringar

1970-talshus i Åhus.

1970-talshus i Åhus. Foto: Mäklarhuset.

Så ser läget ut på bostadsmarknaden just nu.

Huspriserna sjönk med 1 procent under perioden februari-april i år enligt färsk statistik från Statistiska Centralbyrån. Månadens rapport från Mäklarstatistik visar istället på en prisuppgång på 1 procent. Bägge konstaterar dock att det är en något avvaktande marknad just nu.

- Många bostadskonsumenter väljer att avvakta för att de är osäkra på hur marknaden är just nu och hur den kommer att utvecklas framåt. Dock kan vi se tendenser, bland annat i alla storstäderna, på att osäkerheten håller på att minska. Fler och fler ser möjligheter att göra bra affärer på den marknad vi har nu. Vi får se om tendenserna håller i sig, fortsätter Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

De bostäder som ändå säljs följer en normal prisbild. Detta tyder på att köpare och säljare har en balanserad prisbild, och att vi har lämnat förra årets problematik bakom oss (säljare hade högre i utgångspris än vad konsumenterna var beredda att betala).

SCB noterar att huspriserna ökade mest i Västernorrland (+6 procent) och minskade mest i Jämtland (-7 procent). Det genomsnittliga priset för ett hus i Sverige just nu ligger på 3,1 miljoner kronor.

Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden jämfört med föregående period samt föregående år

  Antal köp senaste period Medelpris senaste period (tkr) K/T-tal senaste period K/T-tal före-gående period K/T-tal före-gående år Förändring i procent från föregående period Förändring i procent från föregående år

Län

             

Stockholm

1 537 5 653 1,99 2,06 2,02 -3 -2

Uppsala

359 3 272 2,01 2,07 2,01 -3 0

Södermanland

297 2 768 2,09 2,15 1,99 -3 +5

Östergötland

431 2 748 2,11 2,20 2,04 -4 +4

Jönköping

400 2 245 2,18 2,11 1,96 +3 +11

Kronoberg

198 2 002 2,02 2,03 1,86 0 +9

Kalmar

321 1 818 1,97 2,00 1,89 -1 +5

Gotland

72 3 016 2,06 1,96 1,92 +5 +8

Blekinge

210 1 749 1,97 1,93 1,76 +2 +12

Skåne

1 490 3 013 1,93 1,93 1,80 0 +7

Halland

406 3 234 1,93 2,00 1,91 -3 +1

Västra Götaland

1 641 3 275 2,08 2,10 1,99 -1 +5

Värmland

281 1 705 1,95 2,01 1,89 -3 +3

Örebro

313 2 105 2,04 2,04 2,02 0 +1

Västmanland

290 2 607 2,21 2,24 1,99 -2 +11

Dalarna

298 1 829 2,22 2,24 2,00 -1 +11

Gävleborg

295 1 740 2,17 2,13 1,96 +2 +11

Västernorrland

210 1 525 2,26 2,13 1,96 +6 +15

Jämtland

102 1 906 1,87 2,01 1,81 -7 +3

Västerbotten

213 2 306 2,28 2,26 2,08 +1 +9

Norrbotten

254 1 647 2,05 2,11 2,04 -3 +1

Storstadsområde

             

Stor-Stockholm

1 537 5 653 1,99 2,06 2,02 -3 -2

Stor-Göteborg

887 4 586 2,04 2,08 1,97 -2 +3

Stor-Malmö

662 3 853 1,94 1,94 1,79 0 +8

Hela landet

9 618 3 107 2,04 2,07 1,95 -1 +5

Tidsperioder: Senaste perioden 2018-02 - 2018-04 Föregående period 2017-11 - 2018-01 Föregående år 2017-02 - 2017-04