Juridik

14 år gammal bastu måste rivas

En bastu, dock ej den som artikeln handlar om.

En bastu, dock ej den som artikeln handlar om. Foto: Creative Commons.

Högsta instans beslutar att bastu måste rivas, men husägaren säger att kommunen muntligt hade godkänt placeringen.

En husägare i Kalix måste riva sin bastubyggnad efter att byggnadsnämnden varit på besök i ett helt annat ärende. Kommunen upptäckte att bastun stod tio meter längre bort från huset än vad som varit överenskommet. Men husägaren menar på att de muntligt beslutat att detta var okej.

Enligt husägaren ska han själv ha försökt få till dokumentation kring beslutet. Men kommunen ska ha sagt att det räcker med muntligt, att något samråd inte krävdes.

Mark- och miljödomstolen ansåg att det inte fanns bevis nog för att vare sig kommunen eller husägaren hade rätt. Men mark- och miljööverdomstolen gjorde nyligen en annorlunda bedömning. Enligt dem har bastun i huvudsak placerats utanför den beslutade tomtplatsavgränsningen. Därmed måste den rivas.

Källa: Dagens Juridik