Bygglov upphävs - huset är för högt

Huset skulle byggas i Vingåker.

Huset skulle byggas i Vingåker. Foto: Google Maps.

Mark- och miljödomstolen slår fast att 75 kvadratmeter är godtagbar boyta.

Ett par i Vingåker har fått sitt bygglov upphävt av mark- och miljödomstolen. Paret fick bygglov av kommunen men detta överklagades av grannen som ansåg att huset skulle bli för högt och därmed skapa olägenhet på grund av ökad insyn i deras privata sfär.

Byggnadsnämnden argumenterade för bygglovet med att tomten på cirka 600 kvadratmeter är så pass liten att det är motiverat att bygga ett hus med två våningar.

Länsstyrelsen slog ner på överklagan, men mark- och miljödomstolen gick däremot på grannens linje. Bland annat skriver domstolen att kommunen inte utrett tillräckligt hur mycket skuggningen kommer att påverka grannarna, samt att situationsplanen inte är detaljerad nog. Dessutom anser man att det inte utgör några problem att bo på 75 kvadratmeter permanent i ett plan. Därmed upphävs bygglovet.

Källa: Sn.se