Värsåsvillan flyttar in hos Götenehus

För att effektivisera marknad och administration väljer Götenehus att flytta fritidshustillverkaren Värsåsvillan från Lundsbrunn till Götenehus lokaler i Götene. I samband med detta kommer det att minskas på personalen inom redan nämnda områden, dock inte inom produktionen.

- Efter att ha påbörjat samordningen av Götenehus och VärsåsVillan har vi kommit fram till att det finns väsentliga rationaliseringseffekter om vi bedriver verksamheten på ett och samma ställe,  säger Claes Hansson som är vd och koncernchef i Götenehus Group.

Han säger även att de har möjlighet att tredubbla produktionen i Götenehus lokaler och att de mot bakgrund av den rådande marknadssituationen måste försöka ta vara på synergieffekterna inom marknad, inköp, administration och produktion.