Juridik

Vill att grannen ska betala vite för olovligt byggande

Grannar är ilskna över att bygget fortsatte efter upphävt bygglov och kämpar nu för att husbyggaren ska betala vite.

En grannfejd i Västervik får ny ved på elden när två grannpar överklagar länsstyrelsens dom till mark- och miljödomstolen. Fejden handlar om ett omstritt husbygge där grannarna anser att husägaren fortsatt bygga på huset trots att bygglovet upphävts.

Grannparen vill nu att grannen ska betala vite för olovligt byggande, men byggnadsnämnden gick inte på deras linje och länsstyrelsen ansåg att de inte var behöriga att överklaga. Nu hoppas grannarna istället att mark- och miljödomstolen ska döma i deras favör.

Källa: Vt.se