Verktyg för att bygga altan och trädäck

När Per-Henrik byggde eget trädäck

När Per-Henrik byggde eget trädäck Foto: Per-Henrik Lundblom

Har det blivit dags att bygga den där uteplatsen med trädäck? Här tipsar jag om mer eller mindre nödvändiga verktyg och maskiner för att ro trädäcksbygget i hamn.

För att bygga ett ordinärt trädäck med trallvirke på bärlinor uppburna av plintar eller plattor, behöver du egentligen inte mycket mer än en spade, fogsvans, en enkel skruvdragare och lite mätverktyg. Undertecknad har vänner som med dessa medel byggt fina uteplatser som använts sommar efter sommar. Därmed inte sagt att denna utrustning gör jobbet på snabbast sätt eller med absolut bästa resultat. Det finns dessutom många hemmafixare som finner tillfredsställelse i att skapa något med vetskapen att resultatet inte kan skyllas på varken verktygen eller maskinerna.

Per-Henrik Lundblom
Per-Henrik Lundblom

Även om fokus i den här artikeln är utrustning snarare än utförande, är det rimligt att börja från början. Vanligtvis bygger man trädäcket med grövre bärlinor som man sedan korsar med skruvreglar som man skruvar trallvirket i. Beroende på avstånd mellan bärlinorna kan man ibland slopa skruvreglarna. Bärlinorna vilar i sin tur på plattor eller nergrävda plintar, eller är fästa i en eventuell husfasad.

Verktyg för att uppskatta höjder och mått

För att kunna uppskatta höjder och mått behöver du antingen vattenpass eller korslaser. Ett kortare vattenpass är mindre exakt, men om du är noggrann när du mäter duger det för ett mindre trädäck. Laser kan underlätta när du mäter ut höjder och räta vinklar, men dagsljus begränsar laserns synlighet. Vid utmätning underlättar det att spänna upp murarsnöre som markering av höjder och mått. Använd gärna ett långt måttband för att diagonalmäta.

Gräva ner eller gjuta plintar

Ska bärlinorna vila på plintar som ska grävas ner eller gjutas på plats, underlättar det grävandet om du använder en smalare dräneringsspade. I mjukare mark kan du lyxa till det med en plintspade. Själv har jag använt hyrd motordriven jordborr för att få till många hål med liten diameter vilket är lämpligt vid gjutning av plintar på plats. Är marken mjuk kan även manuellt jordborr av modell Skurupsborren användas.

Skurupsborren
Medlemmen MathiasS ger en testrapport av Skurupsborren i forumet. Foto: MathiasS

Om du ska platsgjuta plintarna behövs utrustning för att blanda betong. Vanligare är färdiggjutna plintar, men även dessa monteras lättast om hålet de ställs i bottnas med lite styv grovbetong. För sådana små mängder duger en bruksblandare med visp, alternativt blandning för hand med skyffel.

Verktyg för att hantera virket

Efter grundläggning ska du hantera virket. Jag tycker att en kap- och geringssåg underlättar kapningen otroligt mycket, eftersom snitten går snabbt att såga och blir exakta. En bra fogsvans kommer ändå till användning då de tyngre bärlinorna kan vara svåra att hantera på kap- och geringsågen. Tänk på att tryckimpregnerat virke lämnar mycket hartsavlagringar på sågklingorna vilket försämrar sågens prestanda. Klingan kan tvättas ren med hartslösare.

Om du ska montera bärlinorna i balkskor, gör du ofta det med genomgående skruv. Här behöver du träborr och borrmaskin. En vanlig batteridriven skruvdragare brukar räcka. Blött tryckimpregnerat virke är tungt att borra i så rensa ur hålet ofta. Vid montering av skruv behövs fasta nycklar, spärrnyckel eller i värsta fall skiftnyckel. Om bärlina monteras i en tegel- eller putsfasad kan du behöva en borrhammare.

När du monterar bärlinorna underlättar det att ha tillgång till några tiotal träkilar för invägning, några skruv- eller snabbtvingar för fixering, samt en vanlig hammare för finjustering. Tvingarna kan ofta ersätta en medhjälpare om du bygger ensam. Är virket vridet kan snabbtvingar med möjlighet att tvinga isär vara praktiskt.

Skruvreglarna fäster man ofta i bärlinorna med långa skruvar eller byggbeslag. Beslagen monteras antingen med ankarspik eller ankarskruv. För ankarskruven kommer den nämnda skruvdragaren väl till pass. Om du ska använda längre skruv för monteringen kan det krävas en bättre skruvdragare samt att du kör på lågväxel för att spara på maskinen. Jag tycker det underlättar med en batteridriven slagskruvdragare vid dragning av ankarskruv. Oavsett maskin rekommenderar jag att använda kvalitetsbits. Undvik de som följer med i skruvkartongen då de slits fort och riskerar att förstöra spåret i skruven.

När du monterar trallvirket kommer kap- och geringssågen verkligen till användning. Det längre måttbandet, gärna fem meter långt, underlättar längdmätning. Ska flera kortare bitar sågas kan du tillverka mallar, story sticks, med vanliga mått.

Beroende på trallvirkets material kan du behöva förborra och ibland även försänka för skruvarna. 

Bygga altan
Per-Henriks trädäck börjar bli klart. Foto: Per-Henrik Lundblom

Förborrning brukar behövas i alla typer av material om skruven monteras nära en kortände på trallen. Vid hårdare virke, såsom cumaro, rekommenderar jag både förborrning och försänkning av varje skruv för att undvika att virket flisar sig runt skruvskallen. För detta ändamål är en borrförsänkare väldigt smidig.

För att få skruvraderna raka, underlättar det om du markerar ut dem med en snörslå. Använd med fördel vit krita i snörslån då den är lättare att borsta bort efteråt.

Vid arbetet med trallen brukar det behövas göras urtag. Ofta behöver du även klyva ett par trallplank. Urtagen kan du göra med fogsvans och stämjärn, men en sticksåg eller en multimaskin underlättar. Multimaskinen brukar oavsett vad alltid komma till användning för att lösa problem som uppkommer när man tänkt fel. När du ska klyva rekommenderar jag att använda en handcirkelsåg med anhåll, då klyvning för hand med fogsvans är tungt. Sågad yta kan jämnas av med handhyvel och rundas av med handöverfräs, båda momenten räknas som rejäl överkurs.

Sänksåg
En sänksåg med skena är absolut bästa maskinen för att kapa alla ändar i ett svep. Foto: Toolstop

Om trallvirket läggs med fris är det smidigt att såga alla trallplank lite för långa och sedan kapa kortändarna i ett svep på plats. En sänksåg med skena är då den absolut bästa maskinen, men handcirkelsåg med en planka som anhåll går också bra.

Om du planerar att montera någon form av belysning såsom LED-spottar i trädäcket, kan du behöva verktyg för håltagning. Många spotlights monteras i ett runt hål, något som du beroende på diametern lättast gör med stort borr, hålsåg eller sticksåg. För mindre hål, säg upp till 25 mm i diameter, rekommenderar jag borr i någon form, för större hål hålsåg. Billigare hålsågar har vanligen täta och grunda tänder som fungerar dåligt i tryckimpregnerat virke. För ett fåtal hål går det att krafsa ur spår och tänder ofta, vid många hål rekommenderas en bättre hålsåg. Är håldiametern större än 40 mm kan en sticksåg vara mer användbar.

Glöm inte skydden

Avslutningsvis vill jag påminna om att använda personlig skyddsutrustning. Hörselskydd och skyddsglasögon är för mig en självklarhet.