Juridik

I Vellinge krävs nu bygglov för Attefallshus

I flera delar av Vellinge kommun måste husägare söka bygglov för takkupor och Attefallshus.

Den bygganmälan som krävs för takkupor och Attefallshus är inte tillräcklig för att kommunen ska kunna värna den kulturhistoriska miljön, därför måste invånare i flera områden i Vellinge kommun i Skåne nu istället söka bygglov om de vill uppföra byggnadstyperna.

Anledningen till beslutet uppges vara att kommunen vill kunna granska ansökningarna mer ingående. Beslutet innebär också att grannar får möjlighet att överklaga och att kommunen kan neka startbesked. 

– Vi vill värna våra kulturhistoriska miljöer, säger Ola Freij, ordförande i miljö- och byggnadsnämnden, till Sydsvenskan.