Juridik

Tvingas riva carport, förråd och skärmtak

En husägare i Önneköp åker på att betala kraftiga böter och att riva den nyuppförda byggnaden eftersom det saknades bygglov vid byggnadsstart.

Byggnadsnämnden i Hörby utfärdar straffavgift på 22 028 kronor och rivningstvång till en husägare som uppfört både carport, förråd och skärmtak utan bygglov. Dessutom hotas ägaren av ett vite i 100 000-kronorsklassen om beslutet inte följs inom tre månader.

Husägaren ska ha lämnat in en ansökan om bygglov men först efter det att bygget var färdigt. Bygget uppges överskrida såväl maxstorlek som närmaste tillåtna avstånd till grannens tomt. Byggnaden är placerad en meter från tomtgräns och mäter 64 kvadratmeter.

– Det har gjorts en noggrann utredning i ärendet och vår bedömning är att de olovligt uppförda byggnaderna måste rivas. Men det är givetvis fritt fram att överklaga beslutet, som för övrigt var enigt, till högre instans, säger Birger Torkildsen, ordförande i byggnadsnämnden, till Skanskan.se.