ByggahusTV, Bygga nytt hus, Stenhus

Slutsamråd - huset äntligen klart!

ByggahusTV följer med Kent Högden och Charlotte Andersson på slutsamråd och tar bland annat reda på vad skillnaden mellan slutsamråd och slutbesiktning är.

Det har blivit dags för slutsamråd med kommunen, som kommer ut till byggherren Kent Högden och hans KA Charlotte Andersson vid det färdiga huset. Vid slutsamrådet ska de se om husbygget uppfyller samhällskraven, att det har följt alla regler. Mycket handlar om att huset inte ska vara farligt att bo i.

Skillnaden mellan slutsamråd och slutbesiktning

Många förväxlar slutsamråd med slutbesiktning, som är något annat. Slutbesiktning är frivilligt och vid den tittar man på om byggherren har fått det han har köpt och det är inte det vi tittar på här.

– Min roll är att under hela byggprocessen se så att bygget följer kontrollplanen som vi kom överens om tillsammans med kommunen när bygget startade, säger Charlotte Andersson.

Charlotte Andersson

Charlotte berättar vad du gör på ett slutsamråd. Skärmdump från filmen.

En typisk sak som myndigheterna vid slutsamrådet vill försäkra sig om att bygget följer är barnsäkerhet såsom:

  • Låsbart medicinskåp
  • Barnsäker knivlåda
  • Barnsäkert kemikalieskåp
  • Hällskydd
  • Alla lågt sittande glas ska vara laminerade eller härdade för att tåla slag
Säkra glas

Glas som går ända ner till golvet ska vara förstärkt så att det inte kan skada någon om det går sönder. Skärmdump från filmen.

Under byggets gång har KA genom egenkontrollerna säkerställt viktiga saker som att byggnaden inte är rent farlig att vistas i, dvs att konstruktionen är stabil och inte rasar ner i huvudet på någon, elen är utförd av behörig elekriker samt provad och godkänd, räcken och annan säkerhetsutrustning finns på plats men också att den inte är hälsofarlig på sikt genom att bevisa att våtrummen är professionellt gjorda så att inga mögelskador uppstår, att ventilationen fungerar så att inomhusluften inte blir hälsovådlig etc. 

– Vid slutsamrådet gör kommunen en helhetsbedömning av om egenkontrollerna är tillförlitliga, är den kontrollansvariges utlåtande trovärdigt, har man bildat sig en uppfattning. Det är ett stickprov. ”Kan vi låta folk bo här?” säger Charlotte.

– Det har ingenting med estetik att göra, men däremot är det svårt att få en godkänd slutbesiktning om man inte får ett slutbesked, för det är svårt att säga att den här entreprenaden är godkänd om man inte får lov att använda det, säger Charlotte.

Huset

Kents hus är äntligen klart. Skärmdump från filmen.

Hur var det då att bygga hus?

Byggherren Kent Högdén konstaterar att det har varit en långdragen process att bygga ett hus.

– Det har varit mycket hinder på vägen som jag har fått övervinna, det har varit kämpigt. Det har tagit mycket längre tid än vi hade trott., säger Kent.

- Det jag tycker man ska tänka på är att ha en bra kontrollansvarig till hjälp, för vi har varit totala amatörer. Det är otroligt mycket lagar, regler och förordningar som man som lekman inte har en aning om. Det är en hel värld man måste sätta sig in i.

– Att bygga hus kan vara ett svart, väldigt djupt träsk som man hamnar i om man har otur.  Har man tur så är det en räkmacka, men det är väl som i lumpen. Efter ett tag kommer man bara ihåg det roliga, säger Kent och ler.

Se eller läs också

Det första tekniska samrådet
Hantverkarna avgör om det blir succé eller katastrof