Juridik

Slipper betala för svartbygget

Nya plan- och bygglagen gör att en kvinna slipper betala den gamla straffavgiften.

Den kvinna som 2008 byggde ett hus utan bygglov och därefter fick straffavgift på 85 000 kronor från Mark kommun, slipper nu betala böterna på grund av den nya plan- och bygglagen. Ärendet har under åren hunnit upp i både länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen som bägge dömt i kommunens favör. Men Sr.se skriver att den nya lagen dels gör huset lagligt och dels innebär att en mildare utgång ska tillämpas. Således blir det inga 85 000 kronor i böter för kvinnan.