Bygga nytt hus

Riva hus - tänk på det här

Funderar du på att riva ett hus? Det här ska du tänka på.

Barnen tyckte rivningen var toppen.

Barnen tyckte rivningen var toppen. Foto: Marlén Eskilsson

Det finns flera olika sätt att bli av med ett oönskat hus.

  • Skänka huset till någon mot att man åtar sig att hämta det.
  • Anlita en rivningsfirma för att riva och frakta bort det.
  • Riva vissa delar själv, låta firman göra resten.
  • Riva huset helt själv.

Söka rivningslov hos kommunen måste du dock göra innan du försöker bli av med huset. Är det tillåtet att riva den här byggnaden?

– Kortfattat behövs rivningslov för att riva alla byggnader eller delar av byggnader som kräver bygglov för att få byggas, säger byggnadsingenjör Charlotte Andersson.

Reglerna kan dock skilja sig åt, så börja med att kontakta stadsbyggnadskontoret i din kommun och hör vilka regler som gäller för den byggnad du tänker riva.

– Det krävs inget bygglov för att bygga en friggebod. Men har du otur kan du behöva rivningslov för att riva en friggebod, om det t ex rör sig om en gammal fiskebod som man bestämt sig för att bevara, säger Charlotte.

När du har fått rivningslov ska du utse en kvalitetsansvarig, göra en rivningsanmälan till kommunen och till den bifoga en rivningsplan. I rivningsplanen uppger du bl a vilka material byggnaden består av och hur du tänker deponera dem. Den kvalitetsansvariges uppgift är att säkerställa att du följer rivningsplanen.

Blanketter för rivningslov, rivningsanmälan och rivningsplan hittar du hos din kommun, oftast på deras hemsida.

Per och Marléne Eskilsson rev nyligen en byggnad på ca 60 kvm, inklusive ett tak över en uteplats, en mur och en gjuten trappa. De började just med att försöka skänka bort byggnaden via en annons på Blocket, förutsatt att man kom och hämtade den.

Riva byggnad
Mexitegelbyggnad på 60 kvadrat ska rivas.

– Men det gav inte mycket. Vi fick tre intresserade som kom och tittade. En ville ha en dörr, en annan bastuaggregatet och bastudörren. En tredje ville ha alltihop till en början, men ångrade sig. När killen som ville ha bastudörren kom hit så visade det sig att dörren var så väl ditsatt att det inte gick att få bort den utan att ha sönder den, säger Per.

Måns Håkansson
Måns Håkansson, Markservice

 

Att riva själva var inte aktuellt, så de tog istället in offerter från rivningsfirmor. Måns Håkansson på Markservice i Ystad fick i uppdrag att riva Pers och Marlénes byggnad.

När Måns anställda Adam och Leif skulle riva byggnaden, började de med att plocka ner och sortera allt som gick att plocka ner för hand. Man separerade saker som var av järn, elartiklar och gips. 

– Det är bäst att kontakta soptippen där man tänker lämna byggavfallet och fråga hur man bäst ska sortera för att spara pengar, för det kan variera, säger Måns.

Riva byggnad
Allt löst plockas ner och sorteras.

När bara stommen var kvar rev Adam resten med en grävskopa. Efter två veckor var hela byggnaden riven och bortforslad.
Per och Marléne betalade ett fast pris för rivningsarbetet, 50 000 kr inklusive moms. Kostnaderna för containrar och deponering av avfallet togs separat och hamnade på totalt 97 000 kr.

–  Det blev svindyrt att göra sig av med den här byggnaden, berättar Per.

Orsaken var främst att den som byggt den hade haft ett överskott på cement som man lagt ner under huset.

– Vår kvalitetsansvarige rekommenderade att vi tog bort cementklumparna eftersom vi skulle gjuta en platta där sedan, säger Per.

Riva med grävskopa
Grävskopan tar det sista effektivt.

Ett sätt att komma ner i pris är att riva hela eller delar av byggnaden själv. Måns Håkansson tycker att det kan vara vettigt att riva delar själv, förutsett att man har tid och inser att det är mycket jobb.

– Börja då med att ta ner allt av metall först, såsom radiatorer. Om det är ett gammalt hus finns det järnrör inne i väggarna för vatten och avlopp. Dessa kan också bestå av bly i skarvarna och måste då tas om hand på särskilt sätt, säger Måns.

Sedan tar man ner alla elartiklar. El och metall får en privatperson lämna gratis på återvinningscentralen. Gips och isolering monteras ner och sorteras.
När bara stommen och taket återstår rekommenderar Måns att man kallar in en fackman som får riva och plocka bort resten med en grävskopa.

Sortera rivet material
Sortera väl och spara pengar.

– Visst går det att göra det själv, men det är både farligt, tungt och tidsödande. 

Förr, så sent som på 70-talet, var det vanligt att man lät brandförsvaret elda upp en byggnad som ändå skulle rivas. De fick helt enkelt ha byggnaden som övningsobjekt. Idag händer det dock sällan, som en följd av ökad miljömedvetenhet och även besparingskrav. Det kostar helt enkelt för mycket för brandförsvaret att förbereda en byggnad för förbränning, eftersom mycket material måste avlägsnas av miljöhänsyn innan det får brännas upp.