Juridik

Regeringen utreder förenkling av byggprocessen

Det tar för lång tid att bygga hus i Sverige. Regeringen ska nu se över kraven på detaljplan och bygglov för att, om möjligt, förenkla byggprocessen.

Det tar för lång tid att få bygglov, byggprocessen måste bli enklare. Detta anser bostadsminister Stefan Attefall som igår tillsatte utredare Lars Magnusson för att se över kraven på detaljplan och bygglov.

- Jämfört med många andra länder tar det ofta extremt lång tid att bygga hus i Sverige. Processen från idé till att huset står färdigt tar inte sällan upp till tio år - i Tyskland kan samma process ta två år. Vi måste fråga oss vad vi gör för fel. Om vi ska få upp byggtakten kan vi inte ha processer som drar ut i all evighet. Systemet slår också effektivt ut många små byggföretag från marknaden, för de har inte råd att köpa mark och sedan vänta i tio år på att börja bygga och få in intäkter, säger bostadsminister Stefan Attefall.

Det talas bland annat om att myndigheter, när möjlighet finns, bara ska pröva ett ärende en gång i samband med bygglovsansökan för att processen ska snabbas upp. Attefall nämner även enkelt planförfarande som förslag för att kommunfullmäktige ska få rätt att delegera möjligheten att fatta beslut om antagande av detaljplaner.