Bygga nytt hus, Ekologiskt & energieffektivt, Energi

Pionjärer inom passivhus

Pionjärer inom passivhus

Michael och Rebecca Malmborg i Lidköping är pionjärer och bygger det första passiva enfamiljshuset. Det supertäta huset kommer att kräva minimala insatser för uppvärmning.

Trots att Michael och Rebecca Malmborg trivdes bra i sitt 70-talshus, blev de också sugna på att bygga hus när vännerna skulle till att bygga.
– Men om vi skulle bygga hus tyckte vi inte att det var någon idé att bygga ett ungefär likadant hus som det vi har idag, i så fall ville vi gå ett steg längre.

De ville ha det lilla extra, men ett bekymmersfritt och enkelt boende.
– Optimalt vore ju en lägenhet som är friliggande ute i naturen, säger Michael.

De började med att ställa sig i kommunens tomtkö, där de ganska snabbt fick napp på en tomt på ca 1 000 kvm, som låg i utkanten av ett nybyggt område med en åker som närmsta granne. Tomten skulle passa dem perfekt.

Av en händelse stötte de i samma veva på begreppet passivhus, och då kände de att de hittat det där lilla extra de sökte. Ett passivhus saknar konventionellt värmesystem och värms istället upp av den värme som alstras av apparater och de som bor i huset. Det kändes helt rätt att satsa på ett energisnålt hus.

Malmborgs
Michael och Rebecca
Genast kontaktade de passivhusens förgrundsgestalt i Sverige, arkitekten Hans Eek. Han blev väldigt glad över att någon var intresserad av att bygga ett enfamiljshus enligt passivhusprincipen. Hittills är det bara områden med radhus och större hyreshus som byggts passiva. Hans har ofta haft kontakt med kunder som är intresserade av ett passivt småhus och hade därför redan sökt och funnit en småhustillverkare som var intresserad av att prova på att bygga enligt principen.

Michael och Rebecca kontaktade hustillverkaren, där man också var positiva till det planerade bygget. Med hjälp av dem tog Michael och Rebecca fram en ritning till ett passivhus som passade deras behov. De utgick från ett typhus ursprungligen ritat av arkitekt Hans Knutsson.

Husets geometri är viktig för en låg energiförbrukning, där ett klot är optimalt och en kub det näst bästa. Därför valde de en helt kvadratisk huskropp, med tillägg av en modul.

Arkitekten Hans Eek äger idag varumärket passsivhus. Namnet passivhus får inte användas om huset inte uppfyller två kriterier:

  1. Effektbehovet får vara max 12 W/kvm vid dimensionerande utetemperatur. Det här motsvarar i Michaels och Rebeccas hus en energiåtgång på 15 kWh per kvm och år.
  2. Man får endast använda de energieffektivaste av hushållsapparater och belysning som är tillgängliga på marknaden.

Hans Eek resonerar så att energiförbrukningen påverkas av vattenanvändningen, av transmissionsförluster, dvs att värme leds ut, samt av vilket värmesystem man väljer. Vattenanvändningen kan man själv bara påverka med sina brukarvanor. Transmissionsförlusterna och värmesystemet kan man dock styra när man projekterar och bygger huset.

För att minimera transmissionsförlusterna byggs därför passivhus med dubbelt så tjock isolering som svensk standard, 45 cm. Man sätter in fönster med dubbelt så bra U-värde som svensk standard, 0,85. Man kommer att ha dubbelskiktsväggar som isoleras med först ett lager mineralull, sedan ett mellanskikt där rör- och eldragningar ligger och sist ett lager cellplast.

Sedan måste huset byggas ihop tätt, 4 gånger svensk byggnorm. Inga köldbryggor får förekomma.
– Enligt svensk byggtradition är det väldigt lätt att bygga otätt, säger Hans Eek. Du kan ha byggt ett hus tätt, men sedan kommer elektrikern och borrar upp hål som förstör hela konstruktionen.
Hans Eek kommer själv att övervaka den här typen av kritiska moment vid familjen Malmborgs bygge. Problemet med köldbryggor vid el- och rördragningar har han minimerat genom lösningen med mellanskiktsväggar.

Bygget kommer naturligtvis att ställa mycket stora krav på snickarna som ska göra jobbet. Hustillverkaren kommer att ta snickare från sin fabrik som har specialutbildats för uppdraget, med anslag från Energimyndigheten.

Ventilerar gör man med hjälp av ett FTX-system, med en verkningsgrad på 85-90 %. Ljudavgivningen från ventilationen ska vara max 25 decibel A, ett stenhårt krav från Hans sida.
– Här gäller det att inte ha för små dimensioner på rören för att få en lyckad installation, säger Hans.

FTX-systemet innebär att den utgående luften värmer upp den inkommande. Huset i sig värms upp av de som bor där, av lågenergilampor, vitvaror, datorer och andra apparater. Varmvattnet värms med fjärrvärme. Den årliga energiförbrukningen för huset är beräknad till 1500 kWh, exklusive hushållsel och varmvatten.

Den 26:e maj togs så äntligen första spadtaget till bygget som man började planera för två år sedan. Plattan ska gjutas före semestern. I början på 2007 hoppas familjen Malmborg vara på plats i sitt passivhus.