Ny metod för att undvika husbyggen på kvicklera

Risken för jordskred kommer att öka framöver, därför tar forskarna fram en ny metod för att upptäcka farlig mark.

Genom att mäta elektriciteten i marken före ett bygge ska riskerna för hus som dras med i jordskred minska. Det är myndigheten Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, som arbetar fram metoden och de har upptäckt att elektriciteten i kvicklera är mindre. När ett sådant testresultat påvisas kan mer detaljerade prover tas, och på så sätt ska farlig mark kunna undvikas.

- Vi vet ju att med ett förändrat klimat kommer skred-risken med all sannolikhet att öka framöver, så det kommer bli än viktigare att peka ut områden där försiktighet ska iakttas, säger Lars Rodhe, SGU, till Sveriges Radio.