Ekologiskt & energieffektivt, Energi, Isolering

Fakta om nollenergihus

Nollenergihus av arkitekt Johannes Igelström  i Lund som är under uppförande.

Nollenergihus av arkitekt Johannes Igelström i Lund som är under uppförande. Grafik: Johannes Igelström

Det förekommer flera olika definitioner på hus som har låg energianvändning. Här reder vi ut begreppet nollenergihus.

Organisationen Sveriges Centrum för Nollenergihus har fastställt kriterierna för olika typer av lågenergihus i Sverige. Vissa beteckningar omfattas idag också av internationella kriterier, till exempel ”passivhus”.

Utgångspunkten när du bygger ett nollenergihus är att byggnaden inte ska använda mer energi under året än vad den själv tillför. Energin som tillförs kan till exempel vara el från solceller eller värme från solfångare. I övrigt gäller samma krav på byggnaden som för ett passivhus. I denna specifikation ingår bland annat fastställda krav på byggnadens energianvändning, värmeförluster, ventilation, ljudnivå inomhus, fuktsäkert byggande och en termiskt god innemiljö.

Exempel:

Ett nollenergihus/passivhus som är mindre än 400 kvm och beläget i södra Sverige (klimatzon 3) får ha:
- Värmeförlusttal på max 15 W/kvm.
- Årlig energianvändning på max 50 kWh/kvm för icke elvärmd byggnad, respektive max 25 kWh/kvm för elvärmd byggnad. Det motsvarar ungefär halva energianvändningen jämfört med kraven i Boverkets byggregler, BBR.
- Luftläckage på maximalt 0,3 liter/(kvm/s)

Mer detaljerande specifikationer hittar du hos Sveriges Centrum för Nollenergihus.