Bygga nytt hus

Modulhus efter egen ritning

Drömhuset är klart

Drömhuset är klart Foto: Lotta Fredriksson

Om du inte hittar något typhus som passar men ändå vill ha en snabb byggprocess kan du göra som Leif och Elisabeth. De lät en arkitekt rita drömhuset och en husfirma bygga väggelementen på fabrik. Här är deras erfarenheter.

När Leif och Elisabet Gustavsson ärvde den gamla gårdsfastigheten på Orust i Bohuslän ville de ha ett fritidsboende med plats för barn och barnbarn. Det gamla huset som tillsammans med en lada och en förrådsbyggnad stod på den stora tomten, var i för dåligt skick för att bo i. Men kanske kunde man bygga i närheten av det gamla huset eller rent av riva allt det gamla och bygga på samma ställe?

Leif har arbetat i byggkonsultbranschen i alla tider och har många vänner därifrån. Han bad en arkitekt komma och titta på tomten och sedan rita ett förslag. Arkitekten föreslog direkt ett helt annat läge för det nya huset. Där var tomten ganska brant och helt skogsbeklädd, utan väg men med en fantastisk utsikt över vattnet på Orust östra sida.

Arkitekten ritade ett förslag som de lämnade över till byggnadsnämnden som på ganska vaga grunder avslog ansökan. Under tiden hade Leif byggt en liten modell av huset. Han och Elisabeth gjorde jämförelser med huset hemma i stan och kunde konstatera att de ville göra vissa justeringar på förslaget. Planlösningen var de nöjda med men taket gjorde att partierna ut mot vattnet skulle bli väldigt höga. Dessutom var ett loft inritat som de inte trodde att de skulle komma att utnyttja.

Leif pratade med en annan arkitektvän som arbetade vidare på förslaget. Han vände helt enkelt på takfallen, plockade bort vissa detaljer och de höga partierna och därmed hade huset fått ett helt annat uttryck på utsidan medan insidan hade kvar i stort sett samma planlösning.

– Det är bättre att förädla ett förslag än att hela tiden börja om med nya lösningar, tipsar Leif.

Nu var Leif och Elisabeth nöjda och kontaktade byggnadsnämnden ännu en gång. Det visade sig att nämnden aldrig varit på plats och tittat innan de avslog ansökan. Efter ett besök på den stora, skogsbeklädda tomten kunde bygglovet godkännas.

Efter två års projekterande och diskussion med byggnadsnämnden var det 2005 dags att hitta någon som kunde bygga huset. De räknade inte med att göra några större bygginsatser själva utan ville ha ett färdigt hus att flytta in i. Genom kontakter blev Leif och Elisabet tipsade om Hällingsjöhus dit de skickade ritningar ungefär samtidigt som de också tog kontakt med HM-hus. Båda företagen marknadsför sig med temat ”vi bygger huset precis som du vill ha det”. Hällingsjöhus bygger väggelement inomhus och HM-hus bygger i lösvirke på plats.

HM-hus ville justera ritningarna för att kunna bygga och gjorde en ritning med ett eget förslag. Huset på den ritningen såg helt annorlunda ut och var inget som Leif och Elisabeth kunde tänka sig. HM-hus försökte locka med bra priser om de kunde bestämma sig snabbt men paret Gustavsson stod på sig.

– Vid en snabb affär hade vi fått ett hus vi inte ville ha.

Hällingsjöhus däremot hade inga synpunkter på de arkitektritningar som presenterades och erbjöd sig att leverera färdigbyggda väggelement och allt övrigt material till ett fast pris. Däremot kunde de inte sköta montage och övrig byggnation utan tipsade om en lokal byggare, Per Olsson. Han kunde inte lämna ett fast pris men kände både el- och vvs-entreprenörer som han brukade arbeta med.

– De var bra att de var samkörda och skötte samordningen själva. Dessutom slapp jag problemet med entreprenörer som skyller på varandra om de blir försenade. Jag var inte heller rädd för ett rörligt pris. Jag tänker att det är bättre med en entreprenör som gör ett bra jobb istället för en som hela tiden försöker spara en krona här och där, berättar Leif.

Nu återstod att hitta någon som kunde gjuta grunden. Det var svårare och ett tag tänkte Leif sköta det själv med hjälp av sonen. Men efter många omvägar fick de tag på både en markentreprenör om kunde spränga för en ny väg och för grunden och en betongentreprenör om skulle sköta grundläggningen. Huset har tre olika golvnivåer med ingjuten golvvärme och till grunden användes både grundelement och platsmurad konstruktion.

De båda entreprenörerna fann varandra och tillsammans gjorde de ett bra jobb. Grunden påbörjades i juni 2006 och när den var klar beställde Leif en kontrollmätning av både mått och höjder.

– Jag tycker det är konstigt att Hällingsjöhus inte hade det kravet eller åtminstone tipsat om det. Det fungerar ju inte att komma med färdiga väggelement till en grund som inte stämmer enligt ritningarna, säger Leif.
Mätningarna visade att betongentreprenören hade lyckats perfekt och i oktober kom de första leveranserna från Hällingsjöhus.
På mindre än två veckor monterades väggelement och tak så att huset blev tätt.

– Det är det bästa med hela detta konceptet, jag vet att huset är helt torrt. Väggelementen tillverkas inomhus och montaget går snabbt.

På väggelementen som Hällingsjöhus levererar sitter den utvändiga panelen monterad på en 170 mm stomme med isolering och plastfolie på insidan. En 45 mm regel är monterad och i detta utrymme finns plats för installationer. 45 mm isolering, spånskiva och gipsskiva kommer med leveransen för att monteras på plats. På utsidan kompletteras elementen i hörnen och alla fönster och dörrar är monterade.

– När det gäller väggelementen känner jag att det var stor precision. Det här kan Hällingsjöhus verkligen, säger Leif.

När det gäller placering av takstolarna är Leif inte lika nöjd. Som gammal konstruktör hade han sett till att det var en jämn delning på 1,2 m i hela huset, även takstolarna. Därför blev han mycket förvånad när han en gång kom ut till bygget och såg att takstolarna var placerade nästan lite hur som helst. Huset har ett stort takutsprång och takstolarna syns tydligt. Visst fanns det takstolar som hade ett inbördes avstånd på 1,2 meter men det fanns också takstolar som hade både större och mindre mellanrum. I ett par fall var man tvungen att spika på en regel på takstolens sida för att råsponten på taket skulle kunna nå fram och spikas i något.

Takstolarna monterades efter ritningarna från Hällingsjöhus men därifrån fick Leif ingen vettig förklaring till varför takstolarna hade hamnat så oregelbundet.

– Tidigare hade jag åkt till bygget ungefär en gång i veckan för att det var kul. Efter ett tag kändes det som att jag åkte dit för att det var nödvändigt. Det var en del som ändrades från arkitektritningarna utan att jag fick veta något. Jag hade hellre velat att Hällingsjöhus hade visat hur de tänkte göra. Jag fick uppfattningen att de inte brydde sig om arkitektritningarna.

Leif lyckades ändra takstolarna på framsidan men på baksidan får han leva med den oregelbundna placeringen.
– Väggelementen var som sagt bra men vad det gäller taket tycker jag inte att Hällingsjöhus har tänkt industriellt. Jag är besviken på den tekniska nivån. Det är skillnad om man köper ett typhus, då är det tillverkaren som definierar kvaliteten på allting, men nu var det ju vi som talade om var nivån skulle ligga.

Sommaren 2006 kunde Leif och Elisabeth använda sitt nya fritidshus som var helt färdigt trots att det av olika skäl gick en hel vinter efter yttervägg- och takmontage innan arbetet inomhus påbörjades. Deras erfarenhet är att inomhusarbetet inte ska underskattas, det tar tid.

Med hjälp av barnen, som fått varsitt rum i huset, har de kommit en bit på väg då det gäller att återställa tomten och bygga trädäck runt huset.

– Vi är nöjda med vårt fina hus. I mitt jobb har jag bara sysslat med större hus- och byggprojekt och ville inte lägga mig i bygget för mycket. Jag hade lite respekt för småhusbranschen men det behöver man inte ha, säger Leif.

Fler fakta och tips från Leif Gustavsson:

  • I leveransen från Hällingsjöhus ingick allt material inklusive fönster och målning men inte el och vvs, kakel och klinker. Från början ingick köksinredning men det bestämde Leif och Elisabeth senare att de ville köpa själva. Då var det inga problem att justera priset.
  • Leifs uppfattning är att kostnaden för huset har blivit ungefär detsamma som om man byggt i lösvirke.
  • Om du inte har kunskaperna själv, se till att ta hjälp av en byggsakkunnig som granskar handlingar och specifikationer under resans gång. I Leif och Elisabeths hus såg man efter ett tag att det fattades 20 kvadratmeter trägolv. Hällingsjöhus ville att de och Leif skulle dela på den kostnaden. Det gick Leif med på men inser senare att han varit för snäll, allt material skulle ju ingå.
  • Enligt Leif finns det två sätt att få kvalitet på bygget. Antingen gör man det själv om man har kunskaperna eller så skaffar man sig en bra relation med entreprenören så att han vill ta ansvar och gör ett bra jobb.
Modulhus efter egen ritning bild 2
Modulhus efter egen ritning bild 3
Modulhus efter egen ritning bild 4
Modulhus efter egen ritning bild 5