Miljögifter i bostadsområden i Örebro

PCB har upptäckts i marken kring tre bostadsområden i Örebro, samt i bland annat parkmark och sandlådor. Sand och jord i drabbade områden kommer att bytas ut.

I mars i år upptäcktes PCB i odlingslotterna i ett bostadsområde i Vivalla, Örebro. Efter vidare undersökningar har bostadsbolaget Öbo nu hittat fler områden som är förgiftade av PCB, bland annat i odlingslotter i två andra bostadsområden, samt i sandlådor, på skolor, förskolor, parkmark, innergårdar och uteplatser i Vivalla.

Boende i områden med PCB i marken uppmanas att inte odla i sin jord, men i övrigt ska det inte vara någon fara att vistas på gräsmattorna skriver SVT. Det är i dagsläget ingen som vet hur giftet kommit dit men den jord och den sand som förorenats kommer att bytas ut.