Juridik

Mi Leijding får inte bygga upp sin kolonistuga igen

Som de flesta förutspått, med tanke på det som sagt från ansvariga före byggnadsnämndens möte, får Mi Leijding ett nej till att bygga upp sin brandskadade kolonistuga till samma storlek som den var före branden. Orsaken är den detaljplan som tillkommit efter det att stugan byggdes. Mi Leijdings stuga är 39 kvadratmeter men i området är maxstorleken 25 kvadratmeter.

Beslutet innebär att försäkringsbolaget nu antingen måste betala för en omfattande renovering av det brandskadade huset, eller riva det inklusive den välbehållna grunden för att bygga en ny, mindre stuga på ny grund. Renoveringen skulle kosta mer än att bygga upp ett 39 kvadrameter stort hus. Huruvida ett 25 kvadratmeter stort hus med grund kostar mer eller mindre finns det inga uppgifter på i skrivande stund.

Läs mer
Brandskadad stuga kanske måste bantas i storlek