Bygga nytt hus

Jättehus orsakade jordskred

Bygget av ett 411 kvadratmeter stort hus ledde till ett 17 meter brett jordskred.

Rydbo saltsjöbad, Österåkers kommun.

Rydbo saltsjöbad, Österåkers kommun. Foto: Google maps

Sprängsten ska ha använts för att fylla upp en tomt där ett 411 kvadratmeter stort hus håller på att byggas i Österåker. Men marken nedanför höll inte för påfrestningarna och ett 17 meter brett jordskred uppstod som tog sig 8 meter ut i havet innan det stannade. Nu anmäler länsstyrelsen händelsen som ett miljöbrott.

Flera har tidigare varit kritiska till bygglovet. Bland annat ska grannarna ha varit negativa inför att huset blir så stort och att kommunen i efterhand godkänt en detaljplan som kräver betydligt mindre hus. Dessutom ska ett annat bygge ha stoppats med argumentet att en detaljplan var på gång.

– Alla undrar vad det är frågan om. Folk tror att kommunen gör skillnad på folk och folk. Jag tror inte att byggnadsnämnden insåg konsekvenserna av sitt beslut, säger Marianne Lidbrink, ordförande för Rydbo saltsjöbads fastighetsägareförening.

Även personer från kommunen kritiserar bygglovet och menar på att lermarken är olämplig för ett sådant här bygge, och att man förbisett punkter i gestaltningsprogrammet.

Byggherren uppger att stranden kommer att återställas, och att experter just nu utreder vilka vidare åtgärder som krävs för att olyckan inte ska inträffa igen.

Källa: Mitti.se