Ja till 74 småhus i Torekov

Protesterna hörsammades inte, det blir 74 nya småhus i Torekov.

Det blir 68 sammanbyggda småhus och 6 fristående hus i Torekov trots protester från boende i området. Projektet tar sikte på något helt nytt i området, att bygga tätare bebyggelse med egna små tomter på liten markyta.

Boende i området protesterade då de inte ville ha tvåplanshus i området samt befarade ökad biltrafik, men kommunstyrelsen i Båstad har nu sagt ja till att anta detaljplanen.