Idén om ett hus

Hur ska huset se ut?

Hur ska huset se ut?

Byggprocessen börjar när du bestämmer dig för att bygga hus. Då måste du ta ställning till hurdant hus du ska bygga och hur du ska bygga det. De här besluten inverkar på hur din byggprocess kommer att se ut. Det är bäst att ta en sak i taget och låta besluten ta tid.

För att komplicera saken så spelar det roll om du redan har en tomt eller inte. Ibland får man nämligen tag på tomten via en hustillverkare och är då bunden till den tillverkaren, vilket gör att du kan utesluta det där med att bygga hus i lösvirke. På ett sätt blir det enklare då, men det begränsar dina valmöjligheter. 

För att komma underfund med hurdant hus du vill bygga, vare sig du tar fram ritningar själv eller väljer bland färdiga modeller hos en hustillverkare, kan du börja med att ställa dig de här frågorna:

 • Vad får huset kosta?
 • Hur mycket energi får huset dra?
 • Vilken typ av hus får vi bygglov till? I tätorter styr detaljplanen valet av material till fasaden, dess färg, val av material till taket, husets storlek och antal våningar. Du har mer fria tyglar om du bygger utanför tätbebyggt område.
 • Hur stort ska huset vara?
 • Ska det vara 1-plans, 1,5-plans, 2-plans eller suterräng?
 • Vilken typ av hus passar på tomten och i området?
 • Vilken fasad vill vi ha? Vilka material? Ett ekologiskt hus?
 • Vilka intressen och hobbies har vi?
 • Behöver vi en ostörd arbetsplats hemma?
 • Ska köket vara öppet eller avskilt?
 • Ska vi äta i köket, i en särskild matsal eller både och?
 • Var ska vi se på tv?
 • Ska vi ha ett bibliotek?
 • Var ska barnen leka?
 • Hur ska huset fungera när barnen växer?
 • Garage? Förråd?

 

Bestämt dig för ett arkitektritat hus? Då gäller det att leta upp rätt arkitekt.

 • Samla bilder på hus du gillar. Bilderna kan du sedan använda i diskussionerna med arkitekten.
 • Gör en sökning på www.arkitekt.nu.
 • Se till att arkitekten du anlitar har erfarenhet av:

1.     att rita småhus

2.     planera villabyggen

3.     kan hålla sig inom givna kostnadsramar

4.     är bra att samarbeta med

5.     ta referenser på arkitekten

6.     åk och titta på hus arkitekten ritat tidigare.

 

Tänk på det här när ni börjar ta fram ritningarna på huset:

 • Låt alla familjemedlemmar vara med i diskussionerna från början. Det är lättare och billigare att göra ändringar i början än i slutet av arbetet.
 • Låt arkitekten besöka er i hemmet för att se vilken stil ni har.
 • Låt arkitekten inspektera tomten.
 • Fastslå kostnadsramar från början.
 • När man kommit fram till ett slutgiltigt förslag till idéskiss, går man vidare med att välja detaljer och material.
 • Efter detta kan en byggkonsult göra en mer exakt kostnadsberäkning.
 • Gå till stadsbyggnadskontoret och få förhandsbesked om bygglov kan beviljas.