Juridik

Husbyggare stämmer kommunen på miljonbelopp

En husbyggare fick bygglovet upphävt efter att kommunen fått kritik för vad de från början ansåg vara en mindre avvikelse, nu stämmer husbyggaren kommunen på 1,3 miljoner kronor.

En husbyggare i Norrköping väljer att stämma kommunen då denne anser att de ligger till grund för att delar av huset senare var tvunget att rivas. Husbygget hade fått godkänt bygglov trots att huset skulle placeras cirka 1,5 meter från tomtgräns. Kommunen ansåg detta vara en mindre avvikelse och ska ha informerat grannarna om det. Men när en granne senare fick reda på att bygglovet godkänts och förstod hur huset skulle påverka utsikten över viken valde denne att överklaga, och länsstyrelsen valde i sin tur att upphäva bygglovet.

Husbyggaren fick till slut ett nytt bygglov. Men delar av huset som höll på att byggas var tvunget att rivas eftersom det nya bygglovet inte tillät en sådan placering av huset som husbyggaren från början önskat. Byggaren stämmer därför kommunen på 1,3 miljoner kronor som ska täcka rivning, byggkostnader, värdeminskning och kostnaderna för den rättsliga processen.