Husbyggandet ökar inte i samma takt som flerbostäderna

TMF riktar kritik mot regeringen för att de bygger för lite blandad bebyggelse.

Trots att bostadsbyggandet ökar kraftigt som helhet ligger prognosen för påbörjade småhus 2017 på samma nivå som i fjol, med andra ord 13 000 stycken. Detta menar branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen (TMF) beror på att regeringen bara tänker kortsiktigt kring bostadsbyggandet. Många vill bo i hus, men ändå byggs det inte blandad bebyggelse. 

- Det finns ett fortsatt kommunalt motstånd mot att bygga småhus, trots att undersökningar visar att en majoritet av svenskarna efterfrågar den boendeformen, säger Gustaf Edgren, bostadsexpert på TMF.

Småhusbyggandet har ökat kraftigt sedan finanskrisen, men branschorganisationen konstaterar samtidigt att det sjunkit i förhållandet till det totala bostadsbyggandet. Det är detta som oroar dem.

- Det är oroväckande att landets plankontor ofter ser kortsiktiga lösningar för att lösa bostadsbristen istället för en i längden hållbar och eftertraktad blandad bebyggelse. Och det största hindret är att det inte finns tomter att bygga på, säger Gustaf Edgren.