Juridik

Härrydabor inte nöjda med sin bygglovsenhet

Bygglovsenheten i Härryda får kraftig kritik, 81 procent anser att handläggningstiden var orimligt lång och majoriteten är även missnöjda med bemötandet.

Efter att bygglovsenheten i Härryda kommun skickade ut en enkät till de som ansökt om bygglov 2011 står det klart att de som bor i Härryda inte är nöjda med varken bemötande eller handläggningstid från enheten. 81 procent svarade att handläggningstiden var orimligt lång, och 56 procent ansåg att det var för svårt att få tag på handläggaren. En kvinna berättar bland annat för GP att hon till och med försökte nå ansvariga genom att ta ledigt från jobbet och besöka dem när de hade öppet hus men att hon inte ens då fick tag i någon att tala med angående sitt ärende.

Enkäten skickades ut till 365 personer men det kom endast in svar från 30 procent.

Bygglovschef Anette Börjesson menar att det varit hög arbetsbelastning på grund av höjda taxor och att det förmodligen är det som gjort att folk upplevt dåligt bemötande och långa väntetider. Men hon säger också att detta nu är åtgärdat och att de ligger i fas igen.