Juridik

Grannar överklagar bygglov som misstänkt jäv

Ilskna röster höjs på Öland efter det att en familj fått dispens från strandskyddet för sitt nya hus. Grannarna menar att det förekommit jäv och att det är därför som bygglov getts trots att huset ligger 70 meter från strandkanten.

I en artikel i Ölandsbladet uttalar sig dock kommunens stadsarkitekt och tillbakavisar påståendena. Hon menar att det vore svårt att sköta bygglovsärendena om de inte kunde hantera ärenden med folk som har kontakter inom kommunen och att det inte skett någon felaktig hantering. Dispensen från strandskyddet gavs för att det handlade om en redan i anspråkstagen tomt. Grannarna väljer ändå att överklaga bygglovet.