Göran Persson stämd av byggfirman

Nu ligger vår före detta stadsminister Göran Persson i tvist med Erik Sjögren Byggnads AB, sedan han vägrat betala fakturor på en halv miljon kronor.

Hösten 2010 gjorde Göran Persson en tillbyggnad på sin gård med hjälp av Eriks Sjögren Byggnads AB. Först hade firman lämnat ett bud på fast pris om 1 950 000 kr. Detta accepterade inte Göran Persson enligt Aftonbladet, utan valde att köpa tjänsten på löpande räkning istället.

Byggfirman har fakturerat 1792 timmar, vilket Göran Perssons juridiska ombud anser är en rejält saltad räkning.

– Företaget har tagit betalt för timmar när de inte har varit på plats. Det handlar om arbetstimmar som aldrig har utförts, säger Perssons juridiska ombud Henrik Bellander till Aftonbladet.

Erik Sjögrens Byggnads AB skriver i sin stämningsansökan till Nyköpings tingsrätt att ”Arbetena är slutförda och godkända men Göran Persson har inte erlagt full betalning”.

Persson har 14 dagar på sig att komma med svar på denna stämningsansökan till Nyköpings tingsrätt.