Dyrt att påbörja bygge utan startbesked

Får dyr avgift efter att ha påbörjat garagebygge utan startbesked.

En husägare i Markaryd blev lite för ivrig i bygget av sitt garage och satte igång byggprocessen innan ett startbesked hade utfärdats. Enligt lag måste du ha fått ett startbesked, oavsett om du har bygglov, innan du får påbörja arbetet. Men eftersom något sådant inte kommit på plats vid starten av just detta garagebygget måste husägaren betala en avgift på cirka 47 000 kronor.

Att bygget hade påbörjats upptäcktes i samband med att kommunens byggnadsinspektör besökte byggarbetsplatsen. Det visade sig att garaget nästan redan var färdigbyggt.

Straffavgiften var från början hela 93 632 kronor, men byggnadsnämnden valde efter vidare diskussioner att halvera den.

Källa: Smålänningen