Cancer på grund av asbest ökar

Det slarvas med säkerheten i asbestsaneringsbranschen. Arbetsmiljöverket har funnit brister i såväl sanering av arbetskläder som i användandet av munskydd. Och kanske har denna oaktsamhet ett samband med den vändning som upptäckts när det kommer till cancer orsakad av asbest.

Trots att asbest varit förbjudet sedan 1982 ser forskarna nu en ökning av antalet allvarliga cancerfall kopplade till asbest, så kallad mesoteliom. På två år har det skett en fördubbling enligt de siffror som Svt fått ta del av. Fram till och med 2008 minskade antalet fall.

Främst är det personer inom byggbranschen som drabbas.