Byggvaror, Bygga nytt hus

Byggsatser dåligt konstruerade för svensk väderlek

Utdrag ur rapporten.

Utdrag ur rapporten. Källa: Byggnadstekniska Byrån.

Stickprov visar att byggsatser för carport och gäststuga inte är dimensionerade för att klara snölasterna i större delen av Sverige.

Byggnadstekniska Byrån har på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund kontrollerat tre byggsatser från välkända tillverkare och återförsäljare för att se hur de klarar snö- och vindlaster. Resultatet är nedslående. Ingen av de tre tål väderförhållandena sett till hela Sverige, en av de tre (Alu 4) klarar inte snölasten i någon del av Sverige alls.

- Det frihängande taket för carport klarar snölast på 0,6 kN/m2 enligt leverantören, vilket inte uppfyller normen. Minsta snölast enligt norm är 1,0 kN/m2 i Sverige, skriver Byggnadstekniska Byrån i rapporten.

De två andra testade är Jabo Visby 15 som visar sig uppfylla norm upp till snözon 2,0, således främst nedre delen av Sverige. Och Arholma 16 som klarar upp till snözon 1,0, vilket enligt Boverket utgör en liten del av södra Sverige.

Snölastzoner

- Jag anser att det är helt förkastligt att sälja otillräckligt dimensionerade byggsatshus till konsumenter, då det kan leda till såväl person- som sakskador. De småhusägare som hade fått veta att byggsatshusen inte är dimensionerade för väderförhållandena, skulle sannolikt ha avstått från köpen. När byggsatsbyggnader säljs utan att konsumenterna får veta att bärförmågan är otillräcklig, är detta därför ett fel enligt konsumentköplagen, säger Villaägarnas chefjurist Ulf Stenberg.

De tre utvalda byggsatserna utgör ett stickprov enligt Villaägarnas, då det är dyrt att genomföra den här typen av tester. Målet var att se om det fanns några problem med bärförmågan hos dagens byggsatser. Att samtliga tre uppvisar svag bärförmåga menar organisationen är högst bekymmersamt eftersom det kan tyda på att fler har samma problem, och eftersom informationen om vind- och snölast inte alltid anges vid försäljning.

- Konsekvenserna kan bli ödesdigra om tak på otillräckligt dimensionerade byggsatsbyggnader rasar. Många av dessa byggsatsbyggnader används ju som gäststugor eller för förvaring av personbilar och annan egendom, säger Villaägarnas byggnadstekniska expert Johan Smeds.

Du som går i tankar att köpa en byggsats bör kontrollera bärförmågan och ställa den mot den zon du bor i. Har du redan köpt en kan du behöva förstärka den.

- Om man har uppfört en otillräckligt dimensionerad byggnad, är det lämpligt att förstärka konstruktionen, säger Johan Smeds.