Tillbyggnad, Miljö & hälsa

Bygger hus med hälsan i fokus

Lena och Leif som bygger för hälsan.

Lena och Leif som bygger för hälsan. Foto: Privat

Tänk att en dag komma hem och upptäcka att ditt hem gör dig sjuk. Det som ska vara din trygga plats har plötsligt blivit din fiende. Detta hände Lena, men nu är hon och hennes man igång och bygger ett nytt hälsovänligt hus.

I Gnesta bygger just nu Lena och Leif ett hus där hälsan är satt i första rummet. Både byggmaterial och byggmetoder är valda för att främja god hälsa, eftersom Lena sedan många år tillbaka lider av en kemikalieskada.

Diagnosen lyder Multipel Chemical Sensivity (MCS) och innebär att hon reagerar på emissioner - främst formaldehyd, men även exempelvis trä påverkar hennes hälsa negativt i form av en rad symtom såsom trötthet, koncentrationssvårigheter, synbortfall, illamående med mera.

Skadan uppstod i samband med att hon bodde in sig i sitt nybyggda hus på 70-talet.

– På den tiden var det väldigt mycket fomaldehyd i spånskivorna och samtidigt var det energikris och man skulle bygga så tätt som möjligt. Detta i kombination med dålig ventilation utlöste sjukdomen hos mig. Jag nös och nös varje morgon, men kunde inte förstå varför. Det tog många vändor hos olika läkare innan jag hamnade på Arbets- och Miljömedicin på Karolinska där jag äntligen fick en diagnos, säger Lena.

Efter diagnosen insåg hon vikten av att bygga hälsovänligt. När hon och Leif nu renoverar sin nyköpta gård undviker de därför byggmaterial som ger ifrån sig emissioner, de undviker även trä och när detta inte går kapslar de in det så att emissioner inte når inomhusmiljön.

Begreppet renoverar är dock en underdrift i det här fallet. De bygger egentligen ett nytt tätt hus inuti det gamla huset.

Det gamla huset var en nedsutten timmerstuga med fuktskador och diverse andra problem. Men det gjorde inget. De blåste ut allt utom väggar och yttertak och därefter påbörjades arbetet med att bygga ett hälsovänligt hus inuti samt en tillbyggnad av sten.

– Det mest logiska och ekonomiska hade kanske varit att riva huset och bygga helt nytt, men vi ville så gärna ha kvar charmen som en faluröd gård ändå besitter. Så det blev ett hus i huset, säger Leif.

Formaldehydsäkra byggmetoder och byggmaterial

Lena och Leif behöll träväggarna och yttertaket på timmerstugan, men allt annat är bortrivet. Därefter har de sprutat på en speciell sorts isolering direkt mot råsponten i taket och på träväggarna.

Sopsäckar vädras

Sopsäckarna luktade och fick vädras innan användning. Foto: Bygg för hälsan

– Just den här isoleringen, Icynene, hittade vi på en byggmässa och vi märkte att den har en inkapslande förmåga som gör att Lena inte reagerar på träet. Man sprutar på ett tunt lager, cirka 1,5 millimeter, som sedan expanderar till ett 15-20 centimeter tätt isoleringslager som påminner om fogskum. Isoleringen är lufttät men diffusionsöppen, så det är ingen fuktrisk. SP har varit här och mätt vår lillstuga som är ombyggd på samma sätt, de kallade den Sveriges tätaste hus, säger Leif.

Väggarna saknar traditionella lösningar så som luftspalt och plast. Istället sitter det stålreglar och dubbelgips överallt direkt efter isoleringen. Golven består av klinker på bottenvåningen och på loftet ligger våtrumsgips (Magnaboard) på ett bjälklag av industriplåt. Taket består utifrån och in av plåt på stålläkt, diffusionsöppen underlagsduk från Isover, råspont, isolering, takstolar och därefter takgips som hänger i stålreglar.

Förutom att isolera väggar och tak med isoleringen har de även låtit spruta den överallt på takstolarna, för att kapsla in dem.

- På så sätt slipper vi att emissioner från träet tar sig in i inomhusluften och gör Lena sjuk, säger Leif.

Tillbyggnaden byggs helt i lättbetong på krypgrund. Utsidan ska sedan putsas och målas med silikatfärg så att den ser slammad ut. Inomhus kommer väggarna först att spacklas och därefter målas med silikatfärg.

Tillbyggnad

Tillbyggnaden helt i lättbetong. Foto: Bygg för hälsan

– Ett tips för dig som vill bygga hälsovänligt är att leta efter produkter klassade M1 och EC1, de har vi märkt innehåller i alla fall så pass låga emissionsvärden att Lena klarar av dem. Främst har vi hittat fix, fog, spackel och fogskum med de här klassningarna. Sedan har ARDEX många bra produkter, exempelvis ett tätskikt som vi kan använda i badrummet, säger Leif. 

Hela huset förses med ventilation i form av ett FTX-system med två stora kolfilter som renar utomhusluften innan den kommer in i huset.

Vedeldning och andra saker som utlöser sjukdomen

Men det är inte bara byggprodukter och alternativa bygglösningar de fått leta och arbeta fram. Lenas sjukdom började med en överkänslighet mot formaldehyd, men hon har under sin resa märkt att emissioner från andra produkter, vedeldning med mera också kan orsaka utbrott av sjukdomen - troligen som en följd av att hon länge bodde och arbetade i miljöer med emissioner trots att hon var sjuk.

Att bygga ett hälsovänligt hus som de kan bo i kräver därför stor eftertanke även när det kommer till exempelvis möbler och fast inredning.

Kök i stål

Specialbyggt kök med bl a stål, gips och epoxy, fritt från formaldehyd. Foto: Bygg för hälsan

- Vi får lägga mycket tid på att leta material som kan ersätta de som jag inte tål. En välkänd kökstillverkare säger sig exempelvis ha ett kök helt fritt från formaldehyd, men när vi granskade det närmare visade det sig bara gälla de lodräta bitarna i stommen och då hjälper det ju inte, säger Lena och fortsätter:

- Det är ett ständigt letande och undersökande. Men tillverkarna är väldigt hjälpsamma numera. Förr kunde de tycka att man var konstig som frågade, men idag skickar de gärna provbitar så att jag kan ta in dem i lillstugan och se om jag reagerar negativt, säger Lena. 

Få ämnen i byggprodukter har gränsvärden

Kemikalieinspektionen räknar med att en normal inomhusmiljö kan innehålla upp till 500 olika organiska ämnen från byggprodukter som kan orsaka allt från allergier och fosterskador till cancer. När det kommer till just formaldehyd finns det uppsatta gränsvärden, men många andra ämnen saknar det idag. Myndigheten arbetar därför på en lagstiftning på området.

- Det tycker vi är bra, men det är ett långsiktigt arbete och vårt hus kommer nog stå klart före dess. Huset står tätt sedan någon vecka tillbaka och nästa steg är alla ytskikt inomhus. Vi får helt enkelt fortsätta testa oss fram, säger Lena.

Stålreglar

Stålreglar i taget som inte avger emissioner. Foto: Bygg för hälsan

Luktar det finns det emissioner

Till andra som lider av liknande symtom och misstänker att det kan vara emissioner som ligger bakom har hon följande tips:

- Byt ut alla parfymerade produkter hemma mot doftfria, det är första steget. Sedan kan man tänka med byggprodukter och liknande, att luktar det så är det emissioner och då ska du undvika dem. Men så finns det ju produkter, exempelvis epoxy, som luktar när du arbetar men sedan inte avger några emissioner när de väl härdat. Olika lacker med mera. Och dem tål exempelvis jag. Så det kan vara svårt att veta i förväg utan att prova hemma, säger Lena.

- När du sedan byggt färdigt så låt gärna huset stå och vädra ut ett tag innan inflytt, säger Leif.

Läs mer

Du kan följa Lena och Leffes husbygge på deras blogg Bygg för hälsan