Pool, VVS

Bygga inomhuspool

Inomhuspool med råa betongväggar.

Inomhuspool med råa betongväggar. Foto: Zacasa (Österrrike)

Den som bygger sig en inomhuspool förlänger badsäsongen till 365 dagar. Konstruktionen av poolrummet är ungefär som ett badrum och god ventilation är av största vikt.

Att planera för och bygga en inomhuspool är inget du gör i en handvändning. I den här artikeln går vi igenom de övergripande stegen i bygget av en inomhuspool för att du ska få en förståelse för processen och de krav en inomhuspool ställer på ditt hus.

Planering och konstruktion av inomhuspool

Enklast är förstås att bygga inomhuspoolen när du ändå bygger nytt. Men du kan också bygga en pool i ett befintligt rum, även om det blir ett betydligt mer komplicerat projekt. Rummet du väljer att placera poolen i bör ligga i anslutning till trädgården eftersom det ger mervärde att kunna ställa upp altandörrarna och gå ut och sätta sig.

Förutsättningen, oavsett om du bygger nytt eller i befintligt rum, är att rummet som poolen placeras i är tillräckligt stort.

– Dels handlar det om att du ska ha ytor runtomkring att röra dig på, gärna minst tre meter längs lång- och kortsida, dels handlar det om att det i rum med större volym finns mer luft som fukten kan blanda sig med innan ventilationen hinner bearbeta den. Jämför med ett badrum, det blir snabbare fuktigt i ett litet badrum, säger Jan Wallén, byggingenjör hos Swimmingpool.nu.

Inomhuspool

Plats för relax är viktigt. Foto: Realestate Steve

Förutom själva inomhuspoolen och relaxytor ska det även finnas plats för ventilation, avfuktare och reningsanläggning. Dessa placeras lämpligen i ett särskilt maskinrum.

– Det finns inga egentliga regler för poolrum, men de konstrueras vanligen som ett badrum.

– En bra storlek på maskinrummet är 4-6 kvadratmeter beroende på hur stor anläggning du har, säger Jan Wallén.

Rummet som inomhuspoolen befinner sig i bör konstrueras enligt reglerna för våtrum, med andra ord ska väggar, golv och tak ha fuktspärr och lämpligt ytmaterial. Lutningen på golvet bör vara mot poolen - inte mot väggarna - och det ska finnas golvbrunn där det finns behov av en sådan.

- Det finns inga egentliga regler för poolrum, men de konstrueras vanligen som ett badrum, säger Jan Wallén.

Poolrummets ventilation

Ventilation är a och o när du bygger inomhuspool. Rummet måste ventileras väl för att klara av den höga fukthalten som blir av att du har en stor mängd varmt vatten stående dygnet runt. Dels har det att göra med att rummet inte ska ta skada, dels att du inte vill ha klorlukt i hela huset.

En tumregel: Fukthalten i rummet bör inte överstiga 60 procent.

Inomhuspool

Inomhuspool á la Marocko. Foto: Studio Mondine

– En inomhuspool utgör alltid en risk. Det gäller att den som äger huset har stenkoll på anläggningen och hur poolen ska skötas. Men rätt skött så klarar huset av det utan problem, säger Jan Wallén.

Det som krävs, förutom kunskap om anläggningen, är ventilationsaggregat och avfuktare dimensionerade för den poolstorlek du har valt.

- Det går inte att säga på rak arm vilken ventilation eller avfuktning du ska köpa, det beror helt på rummets förutsättningar och storleken på poolen. Men detta har återförsäljarna koll på.

I systemet finns också en värmeväxlare som ihop med värmepannan ser till att luften återvinns och att värmen tas tillvara på.

Glöm heller inte att du även ska ha ett poolskydd som gör att värmen stannar i poolen längre. Då minskar uppvärmningskostnaden, kostnaden för avfuktning och risken för att rummet dimmas när det är kallt ute. Ett poolskydd uppskattas minska avdunstningen från poolen med 50 procent.

Inomhuspool

Inomhuspool av Vincent Greene Architects.

Bygga inomhuspoolen

Utrymmet som du ska ha poolen i måste dräneras.

- Man kan jämföra det med att bygga en källare. En poolkonstruktion med dränering motsvarar en källare på ett hus, säger Jan Wallén.

Poolen bör också vara isolerad, och har du långt mellan maskinrummet och poolen bör även ledningarna isoleras.

– De blir annars som element och du tappar en hel del värme den vägen.

Inomhuspool

Läckert poolhus som ett växthus. Foto: Angela Raciti/pinterest

Materialet på poolen är betong i någon form. Trästomme används inte till inomhuspool. Däremot är mursten, armerad betongstomme och isolerblock vanliga lösningar. Samtliga är olika former av betongkonstruktioner och det är detta som rekommenderas när du bygger inomhuspool.

Fördelen med ren armerad betong är att poolformen kan anpassas utifrån rådande markförhållanden. Den armerade betongstommen anpassas för att kunna stå emot jord- och vattentryck och du gjuter in sådant som belysning, inloppsmunstycken, bräddavlopp mm. Insidan kläs exempelvis med kakel eller liner, eller så målar du den med en lämplig poolfärg. Denna konstruktion är vanlig men också ganska dyr, dubbelt så dyr som exempelvis en isolerblockskonstruktion om du ska kakla betongpoolen.

En stomme av isolerblock innebär att du murar upp stommen av de lätta isolerblocken och anpassar för inloppsmunstycken mm, och fyller därefter på med betong ovanifrån. Insidan kläs med väggmatta och därefter liner - eftersom blocken är av cellplast på insidan kan de inte kaklas.

- Du kan räkna med, mellan tummen och pekfingret, att en sådan här konstruktion på cirka 4x8 meter kostar cirka 400 000 kronor att bygga, och då har du inte med allt jobb runtomkring så som rummets konstruktion, grävning, dränering mm. En likadan pool men gjuten i betong och kaklad och isolerad, kostar dock dubbelt så mycket. Räkna med mellan 800 000 kronor och upp emot miljonen, säger Jan Wallén.

Inomhuspool

Stilren inomhuspool med takfönster. Foto: Beauchamp Private Estate UK

Tänk också på att det inte går att använda vilket kakel som helst, kaklet måste vara godkänt för att användas i pool.

– Det är delvis därför som det sticker iväg i pris, säger Jan Wallén.

Du kan också bygga pool med en stomme av mursten. Det innebär att du gjuter sulan i betong och därefter murar upp poolen i skift precis som du skulle göra om du byggde en husgrund. Du murar samtidigt in belysning, inloppsmunstycken, bräddavlopp mm. På toppen gjuts en betongbalk. Stommen putsas sedan på insidan och kläs med väggmatta och liner. Den ligger ungefär i pris som isolerblocken.

Slutligen kan du även välja att sätta in en glasfiberpool men det är ovanligt när det kommer till inomhuspool, delvis för att det är krångligt rent praktiskt att få in den i huset.

Inomhuspool

Cool inomhuspool med utsikt. Foto: Daniel Chapman Photography

Välja storlek på inomhuspoolen

Priset för både pool och installation ökar med storleken. En stor inomhuspool kräver mer ventilation, material mm vilket gör att priset stiger.

En vanlig storlek på pool idag är 4x8 meter, men många rekommenderar en pool på 3x6 meter inomhus eftersom det blir billigare både i installation och drift. Vill du motionssimma och tycker att 6 meter känns litet kan du sätta in en jetstream och på så vis få motstånd när du simmar - du kan då motionssimma “stillastående”.

Oavsett vilken storlek du väljer att ha på poolen är detta dock inget projekt du ger dig på själv om du inte vet vad du sysslar med.

– Ta kontakt med en erfaren och kunnig entreprenör som kan hjälpa dig så att du inte riskerar skada ditt hus, säger Jan Wallén.

Läs mer

Inomhuspool vid nybyggnation av villa